• pic1
  • pic2

Счетоводни услуги

Дружеството предоставя пълно счетоводно обслужване, обработка на счетоводни документи, изготвяне на всички документи по ЗДДС - дневници за покупки и продажби, VIES декларации, ИНТРАСТАТ, обработка на работни заплати, фишове, платежни нареждания за осигуровки и подаване на декларации, банкови разплащания с електронен подпис
виж повече »

Данъчни консултации

Дългогодишният опит и контакти на нашите специалисти им дават предимство в предоставянето на консултации в областта на данъчното законодателство -ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ, ЗДДФЛ, ДОПК.
виж повече »

Финансови услуги

Европейският съюз работи за укрепване на сектора на финансовите услуги - в частност подобряване на работата на финансовите оператори и стимулиране на ликвидността, конкуренцията и финансовата стабилност.
виж повече »

Искате да стартирате бизнес в България?

Искате да стартирате бизнес в България?
виж повече »