2011

Възстановяване на ДДС, платено в страни от ЕС

Важно! Удължава се срокът, в който българските дружества, които имат право да си възстановяват ДДС от страни от ЕС, могат да подадат исканията си по електронен път в НАП.
виж повече »