2012

Становище НАП

Излезе допълнение към становище за данъчно третиране на "задатък" и други предварителни плащания по доставки
виж повече »

Търговски регистър

На 02.07.2012 година изтича срокът за публикуване на ГФО за 2011 година за дружествата с ограничена отговорност
виж повече »

Интрастат

Удължен е срокът за подаване на Интрастат декларации до 14 число на следващия месец
виж повече »